Natuursteen

Natuursteen soorten

Basalt:

Basalt is een uitvloeiings gesteente, ontstaan door uitvloeiing van magma (lava) dat in contact is gekomen met de buitenwereld en vervolgens snel is afgekoeld en verhard. Hierdoor kunnen haarscheurtjes ontstaan die zijn voornamelijk zichtbaar in natte toestand. Het uiterlijk en de samenstelling zijn meestal zeer gelijkmatig.Basalt is een gesteente wat zijn kleur goed blijft behouden. Door de hardheid van de basalt is het een niet kras gevoelig product. Doordat basalt een vulkanisch gesteente is wat afgekoeld is, kunnen er bij de afkoeling gasbelletjes zijn ontstaan met erts erin. Hierdoor kunnen er in basalt roest vlekjes ontstaan.

Graniet:

Graniet is een dieptegesteente, ontstaan uit magma, welke geleidelijk afgekoeld en onder grote, constante druk is gevormd. Door toedoen van verschillende mineralen is een grote verscheidenheid ontstaan in uitstraling en kunnen uiterlijk sterk in kleur en structuur verschillen. Graniet is één van de sterkste materialen op het gebied van vloeren daarnaast is graniet makkelijke te onderhouden.

Hardsteen:

Hardsteen is een kalksteen met een min of meer uitgesproken blauwgrijze kleur die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van zeer veel resten skeletjes van zeediertjes die miljoenen jaren geleden op de bodem van ondiepe zeeën leven. Bij het afsterven bleef hun kalkskelet op de bodem achter en samen met de calciet afzetting die het geheel aan elkaar smeedde, vormde zich in de loop der tijd de blauwe hardsteenlaag. De kleur wordt bepaald door zeer fijn verspreid koolstof.

Leisteen:

Leisteen is een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door verwering afgebroken gebergten. Leisteen is te herkennen aan de splijtbare gelaagdheid

Zandsteen:

Kwartszandsteen is het meest voorkomende sediment, meestal duidelijk gelaagd. De zandsteen is ontstaan door aaneenklitten van de zandkorrels door klei, calciet of kwarts. Kwarts heeft het grootste aandeel in de opbouw van zandsteen. Zandsteen is een sedimentgesteente dat voor het overgrote gedeelte bestaat uit kwarts. Hierdoor is dit gesteente zeer slijtvast, kleurvast en zuurbestendig. Meestal wordt zandsteen geleverd in een breukruwe afwerking. Door het natuurlijke en gestructureerde oppervlak blijft de tegel daardoor ook stroef in natte omstandigheden.

Kalksteen:

Kalksteen is sedimentair gesteente dat ontstaat door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organismen.Bovendien door de restanten van fossielen die men in een Kalkstenen vloer terug ziet geeft de vloer een levendig beeld. Kalksteen kenmerkt zich door prachtige kleuren, structuren en aders.

Kwartsiet:

Kwartsiet is een metamorf gesteente, ontstaan doordat sedimentgesteente (zandsteen) gedurende zeer lange tijd onder enorme druk en temperatuursverschillen bij de vorming der gebergten een gedaanteverwisseling of metamorfose heeft ondergaan. Kwartsiet kenmerkt zich door splijtbare gelaagdheid. Het gebruik van kwartsiet tegels geeft uw terras een warm uiterlijk. Kwartsiet is een hard en duurzaam gesteente dat goed te verwerken is.Tuininrichting en onderhoud