Onderhoud en aanpassingen speelterreinen

Hoveniersbedrijf E-plant is in 2016 gevraagd om het onderhoud van de aangesloten speeltuinen bij de speeltuincentrale Groningen in onderhoud te nemen.

Door een professionele werkwijze en gebruik makend van goed materieel wordt dit naar tevredenheid van alle partijen uitgevoerd.

Een van de taken van VSCG is het op orde houden van de buitenterreinen. Gras en kanten maaien, hagen knippen, speelvakken onkruid vrij houden, vormbomen snoeien en de ruimtes bladvrij houden. Daarnaast is het monitoren en signaleren van afwijkingen van bomen en takken die gekapt of gesnoeid moeten worden belangrijk uit oogpunt van veiligheid.

Hoveniersbedrijf E-plant wordt ook ingezet voor aanpassingen of renovaties van buitenterreinen. Hierbij kan gedacht worden aan bestrating, zandbak verversing, plaatsen van bomen en groen in openbare ruimten en vervanging cq vervanging van paden.

Tuininrichting en onderhoud